A. XÉNERO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

• Asistencia técnica en xénero e I.O
• Elaboración de materiais didácticos desde a perspectiva de xénero
• Formación e Sensibilización en Xénero e I.O
• Impartición de módulos de Políticas de Igualdade de Oportunidades
• Formación e sensibilización en temas de saúde desde a perspectiva de xénero.
• Elaboración de Planes de Igualdade de Oportunidades
• Elaboración de Planes de Igualdade de empresa
• Investigacións e estudios con perspectiva de xénero.
• Corrección de documentos aplicando a perspectiva de xénero

B. DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO

Área de Habilidades Sociais
• Taller “HABILIDADES BASICAS PARA O ACCESO Ó EMPREGO”
• Taller “HABILIDADES SOCIAIS”
• MÓDULOS DE ORIENTACIÓN LABORAL
• Taller “BUSCA DE EMPREGO”
• Taller de “RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”

Área de Habilidades Sociais II
• Taller “COMO AFRONTAR OS CAMBIOS DA VIDA: O DUELO”
• Taller “CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE IDEAS”
• Talleres “XESTIÓN DE ASOCIACIÓNS”
• Taller “TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL”

Área de Autocoñecemento

• Taller “ACEPTACIÓN DOS CAMBIOS PSICOLÓXICOS PRODUCIDOS POLA IDADE”.
• Taller “SER MULLER: O ÁMBITO DA DESIGUALDADE”.
• Taller “AUTOESTIMA”
• Talleres “AUTOESTIMA E CRECEMENTO PERSOAL”
• Taller “DESEÑANDO UN PLAN DE VIDA”
• Taller “SEXUALIDADE, CORPO E EMOCIÓNS”

Área de Relaxación
• Taller de “MULLER: ESCOITA O TEU CORPO”
• Taller “RELAXACIÓN E TÉCNICAS CORPORAIS PARA A SAÚDE”

Área de Saúde
• Taller “ENFERMIDADE DE ALZHEIMER. COMO CONVIVIR CON ELA”
• Taller de “ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN”
• Taller de “PRIMEIROS AUXILIOS”
• Talleres de “MULLER E SAÚDE”
• Taller de “ATENCIÓN E COIDADO Á POBOACIÓN INFANTIL”