Proxectos Europeos
• Socia do Proxecto Plurirexional IGUALDADER -Universitat Jaume I de Castelló- (PIC Equal 2004/2007), con responsabilidades de representación, desenvolvemento e coordinación deste proxecto no ámbito territorial Galego –Concello de As Neves-.

Plans de Igualdade
• Elaboración do IV PLAN INTEGRAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE VIGO 2009-2012.
• Elaboración do II PLAN DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES E HOMES DE PONTEVEDRA 2010-2013.
• Elaboración do INFORME DE AVALIACIÓN do 3º PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES 2005-2007 para o Concello de Vigo.2008.
• Deseño e elaboración do II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE BAIONA 2008/2010.
• AVALIACIÓN do I PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE BAIONA 2005-2006. Concello de Baiona, 2007
• Deseño e elaboración do I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE BAIONA 2005/2006. Premio CARMEN FERRO 2005 ó mellor Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes da DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.
• Deseño e elaboración do I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE O ROSAL 2006/2007
• Deseño e elaboración do I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE TUI 2005/2006
• Avaliación do I PLANO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DO CONCELLO DE MUGARDOS. 2003
• A elaboración para o Concello de VIGO, por parte da equipa de integrantes de AVALIA, do I PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL PARA COMBATER A VIOLENCIA EXERCIDA CONTRA AS MULLERES 2000/2003

Elaboración de guías
• Elaboración da SEGUNDA GUÍA FORMATIVA SOBRE O PAPEL DAS MULLERES NO MEDIO RURAL DO PROGRAMA “TEMPOS DAS MULLERES” para a Secretaria Xeral da Igualdade. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Xunta de Galicia. 2008
• Elaboración da GUÍA FORMATIVA DO PROGRAMA “TEMPOS DAS MULLERES” para a Secretaria Xeral da Igualdade. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Xunta de Galicia. 2007
• Elaboración da GUÍA FORMATIVA PARA PROFESIONAIS SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO para a Secretaria Xeral da Igualdade. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Xunta de Galicia. 2007
• Elaboración da GUÍA TODAS/TODOS POLO MESMO PATRÓN para a Secretaria Xeral da Igualdade. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Xunta de Galicia. 2007
• Elaboración do documento CLAVES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Fundación Isonomía. Universitat Jaume I. 2007
• Elaboración da GUÍA DE RECURSOS E AXUDAS dirixida ás mulleres na que se describen os recursos e axudas existentes dirixidas a este colectivo para o Concello de Vigo 2006.
• Elaboración e Coordinación da Unidade Didáctica: 8 DE MARZO para o Concello de Baiona 2006.
• Elaboración dun TRÍPTICO INFORMATIVO DIRIXIDO ÁS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO sobre os seus dereitos para o Concello de Vigo 2006.
• Elaboración da Unidade Didáctica: CORRESPONSABILIDADE: O TRABALLO E AS RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS E A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMES E MULLERES. Concello de Vigo 2005
• Elaboración da Unidade Didáctica: CON NOME DE MULLER. Concello de Vigo 2005.
• Elaboración dun MANUAL PRÁCTICO DE ASOCIACIONISMO dirixido ás asociacións do Concello de Baiona 2005
• Elaboración dunha GUÍA DE CREACIÓN DE EMPRESAS dirixida a mulleres. Concello de Vigo. 2003.

Informes e estudios
• Elaboración do ESTUDIO SOBRE ACTITUDES DA POBOACIÓN ADOLESCENTE DE BAIONA ANTE A VIOLENCIA DE XÉNERO para o Concello de Baiona 2006.
• Elaboración do INFORME SOBRE A SITUACIÓN DAS MULLERES AUTÓNOMAS EN GALIZA para o Servizo Galego de Igualdade. Xunta de Galicia. 2006.
• INDAGACIÓN TERRITORIAL SOBRE AS NEVES. Proxecto Equal Igualdader 2005-2007.
• Elaboración dun ESTUDO-INVESTIGACIÓN SOBRE EMPRESAS DE MULLERES na Comarca de Vigo. Proxecto URBAL. Concello de Vigo 2003.

Formación e sensibilización
• MODULOS DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES incluídos no programa “Ser muller é unha boa idea”. Concello de Vigo. 2008/2009
• XORNADA DE DIFUSIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOBRE ASOCIACIONISMO CON PERSPECTIVA DE XÉNERO. Concello de Vilagarcía. 2009
• Formación en XENERO ao Consello Municipal da Muller de Vilagarcía. Concello de Vilagarcía 2008.
• Formación en XENERO E MULLER das dinamizadoras do programa TEMPOS DAS MULLERES. Secretaria Xeral da Igualdade. Xunta de Galicia ano 2007
• Formación en XENERO E MULLER das dinamizadoras do programa TEMPOS DAS MULLERES. Secretaria Xeral da Igualdade. Xunta de Galicia ano 2008.
• Participación nos foros sobre CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR do proxecto Equal Mercurio. Cámara de Comercio. 2007
• Desenvolvemento de “CICLOS DE CONFERENCIAS SOBRE XÉNERO E VIOLENCIA” no Concello de Baiona, Tui, Soutomaior, Vilanova de Arousa, Redondela, As Neves con motivo do Día internacional contra a Violencia exercida sobre a Muller –25 de novembro- e o Día Internacional da Muller –8 de marzo-. 2001-2007
• MÓDULO DE POLÍTICAS DE IGUALDADE dirixido ás Asociacións de Baiona. Concello de Baiona 2006.
• MÓDULOS DE POLÍTICAS DE IGUALDADE inscritos nos Cursos de Formación Ocupacional. 2002-2005.
• Impartición de talleres sobre ATENCIÓN DIRECTA A MULLERES VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS dirixidos a colectivos profesionais de: Atención Primaria SERGAS, Corpo Nacional de Policía. Vigo, Colectivo de profesionais de Benestar Social, Pontevedra 2005.
• Taller “A IGUALDADE DE XÉNERO” organizado polo Concello de Fene. 2004.
• Impartición do módulo: “INDICADORES SOCIAIS DE XÉNERO” no curso: “Políticas de Igualdade” dirixido a profesionais dos CIM e organizado polo Servizo Galego de Igualdade. 2004.
• Impartición do módulo: “A EXCLUSIÓN E O SEU EFECTO SEGÚN O XÉNERO” no curso: “Colectivos de difícil inserción e o efecto diferencial por xénero” organizado pola Escola Galega de Administración Pública. 2004.
• Ponencia: “A PERSPECTIVA DE XÉNERO NO ÁMBITO FORMATIVO, LABORAL E EMPRESARIAL” no foro de persoas expertas do proxecto Stella dentro da iniciativa comunitaria Equal organizado pola Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. 2004.
• Participación nas “VI Xornadas de Igualdade de Oportunidades do Concello de Mugardos” impartindo o obradoiro “XÉNERO: CATEGORÍA DE ANÁLISE DA REALIDADE” e a conferencia “A HISTORIA INVISIBLE: MULLERES NA GUERRA CIVIL E POSTGUERRA”. 2004.
• Talleres DE XÉNERO E VIOLENCIA organizados polos Concello de Pontevedra, Baiona, Mugardos, pola empresa Quavitae en Ourense e pola Rede de Mediadoras en Malos Tratos de Vigo. 2001-2003.
• Taller “FORMACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE XÉNERO” dirixido ás integrantes do Consello Municipal da Muller de Fene e organizado polo mesmo. 2003.

Área de Educación
• Taller de Formación sobre “XOGUETES NON SEXISTAS” nos Centros de Ensino de Baiona. Concello de Baiona.2009.
• Talleres de “PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO” e “ESTEREOTIPO E MERCADO LABORAL” desenvolvidos no marco do Proxecto Equal Igualdader. As Neves. 2006-2007.
• Talleres de “IGUALDADE DE XÉNERO” organizado polo Concello de Gondomar para alumnado de primaria dos CP da zona. 2005.
• Talleres de “PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO” organizado polo Concello de Gondomar para o alumnado de Secundaria do IES da zona. 2005.
• Talleres de “PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO” organizado polo Concello de O Rosal para o alumnado de Secundaria do CP da zona. 2005
• Talleres de “PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO” organizado polo Concello de Baiona para o alumnado de Secundaria dos CP da zona. 2004
• Organización e desenvolvemento do programa de formación da ESCOLA DE NAIS E PAIS do Concello de Marín. 2003-2005
• Talleres de “EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL” organizado polos Concellos de Gondomar e Pontecesures para o alumnado de Secundaria dos CP da zona. 2003-2004.
• Talleres de “PREVENCIÓN DO VIH/SIDA” organizados polo Concello de Marín para o alumnado de Secundaria dos CP da zona. 2002-2003
• OBRADOIROS DE EDUCACIÓN NON SEXISTA para a Escola de Nais e Pais dos colexios públicos do Concello de Vigo. 2001
• OBRADOIROS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL para a Escola de Nais e Pais dos colexios públicos do Concello de Vigo. 2001

Área de Autocoñecemento

• Taller de “ACEPTACIÓN DOS CAMBIOS PSICOLÓXICOS PRODUCIDOS POLA IDADE”. Centro Social de Bouzas (Vigo) 2006.
• Taller de “SER MULLER: O ÁMBITO DA DESIGUALDADE”. Proxecto Equal Igualdader. As Neves. 2007
• Taller de “AUTOESTIMA” organizado pola Asociación de Viúvas de Baiona. 2006.
• Talleres de “AUTOESTIMA E CRECEMENTO PERSOAL” organizados polos Concellos de Pontevedra, Baiona, Tui, Grove e Moaña. 2001-2006
• Taller de “DESEÑANDO UN PLAN DE VIDA” organizado polo Concello de O Grove. 2005-2006
• Taller de “SEXUALIDADE, CORPO E EMOCIÓNS” organizado polo Concello de O Grove. 2002

Área de Habilidades Sociais II
• Talleres “Ferramentas de participación cooperativa” organizado por los Centros Socio-comunitarios de Coia, Teis, Bouzas, Calvario e Vigo-Centro. 2009.
• Taller “COMO AFRONTAR OS CAMBIOS DA VIDA: O DUELO” organizado por o Centro Social de Coia (Vigo). 2005
• Taller “CREACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE IDEAS” organizado por o Centro Social de Coia (Vigo). 2004-2005
• Talleres “XESTIÓN DE ASOCIACIÓNS” organizados polos Concello de Pontevedra, Redondela, Mugardos, Marín, O Grove e Baiona. 2001-2004
• Taller “TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL” organizado pola Federación Veciñal “Eduardo Chao”. 2003

Área de Relaxación
• Taller de “A RELAXACIÓN” organizado pola Asociación de Mulleres Rurais e Familias “Fragas do Tea” de Covelo. 2008 e 2009.
• Taller de “A Relaxación” organizado polo Concello de A Estrada. 2008.
• Taller de “A RELAXACIÓN” organizado pola Comunidade de Montes en Man Común de Tortoreos (As Neves). 2008 e 2009.
• Taller de “MULLER: ESCOITA O TEU CORPO” organizado por o Centro Social de Teis (Vigo). 2006-2007
• Taller “RELAXACIÓN E TÉCNICAS CORPORAIS PARA A SAÚDE” organizado polo Concello de Vilanova de Arousa e diversas Asociación de Mulleres Rurais da zona.
• Taller “RELAXACIÓN E TÉCNICAS CORPORAIS PARA A SAÚDE” organizado polo Proxecto Equal Igualdader, As Neves 2005-2007.

Área de Saúde
• Talleres “ENFERMIDADE DE ALZHEIMER. COMO CONVIVIR CON ELA” organizados polos Concellos de Gondomar, Mugardos e polo proxecto EMPREGA. 2002-2004.
• Taller de “ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN” organizado polos Concellos de Soutomaior e Pazos de Borbén. 2002-2004
• Taller de “PRIMEIROS AUXILIOS” organizado polo Proxecto EMPREGA.
• Taller de “PRIMEIROS AUXILIOS” organizado polo Proxecto Equal Igualdader. As Neves 2003-2007.
• Talleres de “MULLER E SAÚDE” organizado polo Concello de A Estrada. 2007.
• Taller de “ATENCIÓN E COIDADO Á POBOACIÓN INFANTIL” organizado polo Proxecto EMPREGA. 2003.